Oferta

Najlepsza oferta na rynku – to właśnie Sowa Dyplomowa!

Pisanie prac

39.99 zł/strona
  • Plan pracy: Tak
  • Oryginalność tekstu: do 100%
  • Oplata ratami: Tak
Wybierz

Redagowanie/poprawki

29.99 zł/strona
  • Plan pracy: Tak
  • Oryginalność tekstu: do 100%
  • Oplata ratami: Tak
Wybierz

Inne

?
  • Indywidualne podejście
  • Oryginalność tekstu: do 100%
  • Oplata ratami: Tak
Wybierz

Notatki

* Niezależnie od ilości stron - minimalna wartość usługi 169,99 zł.

Wszystkie ceny są w formacie standardowym: wielkość czcionki 12pt, czcionka «Times New Roman», interlinia 1,5pt. Każda praca jest rozdzielana na kilka etapów płatności. To znaczy, że płaci się za każdy rozdział odzielnie. Poprawki są darmowe w razie, jeśli klient zgłosi o nich w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania materiałow.

Copyright © Freelance Management LLC. 2022. All Rights Reserved.
Made with