Jak to działa

1

Formularz Kontaktowy

Strona klienta

Wypełnienie formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT

Strona spółki

Wspólne przygotowanie oferty dziłem zarządzania projektami oraz działem redakcji, według danych podanych w formularzu kontaktowym

2

Otrzymanie oferty

Strona klienta

Otrzymanie oferty drogą mailową (według danych wypełnionych w formularzu kontaktowym)

Strona spółki

Oczekiwanie na akceptacje oferty przez klienta. Ewentualne negocjacje oraz modyfikacja oferty

3

Podpisanie umowy

Strona klienta

Otrzymanie umowy o świadczenie usług informacyjnych (według zaakceptowanej oferty)

Strona spółki

Omówienia szczegółów dotycząc umowy z redakcją. Ewentualne negocjacje oraz modyfikacja umowy

4

Start realizacji usługi (1 rozdział/część)

Strona klienta

Otrzymanie linka do oplaty 1 raty. Realizacja płatności - start realizacji 1 części usługi

Strona spółki

Księgowanie płatności lub otrzymanie potwierdzenia płatności - start realizacji 1 części uslugi

5

Naniesienie poprawek

Strona klienta

Omówienia 1 rozdziału/części pracy z promotorem, otrzymanie wskazówek dotycząc modyfikacji pracy

Strona spółki

Naniesienie poprawek wedlug wymagań oraz uwag klienta, modyfikacja pracy

6

Realizacja usługi (2 rozdział/część)

Strona klienta

Otrzymanie linka do oplaty 2 raty. Realizacja płatności - start realizacji 2 części usługi

Strona spółki

Księgowanie płatności lub otrzymanie potwierdzenia płatności - start realizacji 2 części uslugi

7

Naniesienie poprawek

Strona klienta

Omówienia 2 rozdziału/części pracy z promotorem, otrzymanie wskazówek dotycząc modyfikacji pracy

Strona spółki

Naniesienie poprawek wedlug wymagań oraz uwag klienta, modyfikacja pracy

8

Realizacja usługi (3 rozdział/część)

Strona klienta

Otrzymanie linka do oplaty 3 raty. Realizacja płatności - start realizacji 3 części usług

Strona spółki

Księgowanie płatności lub otrzymanie potwierdzenia płatności - start realizacji 3 części uslugi

9

Naniesienie poprawek

Strona klienta

Omówienia 3 rozdziału/części pracy z promotorem, otrzymanie wskazówek dotycząc modyfikacji pracy

Strona spółki

Naniesienie poprawek wedlug wymagań oraz uwag klienta, modyfikacja pracy

10

Zakończenie współpracy

Strona klienta

Wypełnienie ankiety odnośnie współpracy z SOWĄ DYPLOMOWĄ, ocena rzetelności spólki, napisanie opinii oraz polecceń dla zwiększenia jakości usług

Strona spółki

Oddanie pracy na dział konroli jakości, sprawdzenie, naniesienie ostatecznych poprawek, stylizacja pracy według podanych wytycznych

Copyright © Sp. z o. o. Freelance Management. 2022. All Rights Reserved.
Made with