Oferta

Najlepsza oferta na rynku – to właśnie Sowa Dyplomowa!

Referat

Plan pracy: PłatnyDopuszczalny plagiat: 30%Raport anty plagiatowy: PłatnyOpłata ratami: Nie

Praca Zaliczeniowa

Plan pracy: PłatnyDopuszczalny plagiat: 20%Raport anty plagiatowy: PłatnyOpłata ratami: Nie

Praca Licencjacka

Plan pracy: DarmowyDopuszczalny plagiat: 15%Raport anty plagiatowy: DarmowyOpłata ratami: Tak

Praca Magisterska

Plan pracy: DarmowyDopuszczalny plagiat: 15%Raport anty plagiatowy: DarmowyOpłata ratami: Tak

Praca Inżynierska

Plan pracy: DarmowyDopuszczalny plagiat: od 15%Raport anty plagiatowy: DarmowyOpłata ratami: Tak

Praca Doktorska

Plan pracy: DarmowyDopuszczalny plagiat: od 15%Raport anty plagiatowy: DarmowyOpłata ratami: Tak

MBA

Plan pracy: DarmowyDopuszczalny plagiat: od 15%Raport anty plagiatowy: DarmowyOpłata ratami: Tak

Raport Anty Plagiatowy

Notatki

* Niezależnie od ilości stron - minimalna wartość usługi 149,99 zł.

Wszystkie ceny są w formacie standardowym: wielkość czcionki 12pt, czcionka «Times New Roman», interlinia 1,5pt. Każda praca jest rozdzielana na kilka etapów płatności. To znaczy, że płaci się za każdy rozdział odzielnie. Poprawki są darmowe w razie, jeśli klient zgłosi o nich w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania materiałow.

Copyright © Freelance Management LLC. 2022. All Rights Reserved.
Made with