Cennik dla pomocy w pisaniu prac szkół pomaturalnych oraz wyższej uczelni

 • Pomoc w pisaniu Referatów od 48,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac seminaryjnych (zaliczeniowych, semestralnych) od 48,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac licencjackich / absolwenckich od 48,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac magisterskich od 48,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac inżynierskich od 48,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac doktorskich / dysertacyjnych od 69,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac MBA od 69,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac w języku obcym (angielskim) od 69,99 zł/ strona

Cennik dla pomocy w pisaniu prac szkoły średniej

 • Pomoc w pisaniu Referatów (rozprawek, esejów, dzienników) od 48,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac semestralnych od 48,99 zł / strona.

Cennik dl pomocy w pisaniu materiałów do innych tekstów

 • Pomoc w pisaniu Recenzje od 48,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Artykułów naukowych od 69,99 zł / strona.
 • Prace specyficzne (internetowyh prezentacji, przemówienia i t.d.) cena do uzgodnienia.
 • Korekty tekstu w języku polskim (błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne) 29,99 ,-zł/ strona.

Notatki

* Niezależnie od ilości stron - minimalna wartość usługi 199,99 zł.

Wszystkie ceny są w formacie standardowym: wielkość czcionki 12pt, czcionka «Times New Roman», interlinia 1,5pt. Każda praca jest rozdzielana na kilka etapów płatności. To znaczy, że płaci się za każdy rozdział odzielnie. Poprawki są darmowe w razie, jeśli klient zgłosi o nich w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania materiałow.

Copyright © Freelance Management Group LLP. 2023. All Rights Reserved.
Made with